Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2015

deathtoscifi

March 24 2015

deathtoscifi
1358 51f7

March 23 2015

deathtoscifi
deathtoscifi

"Conversation"

Watercolor on paper

Reposted fromwhisper whisper

March 17 2015

deathtoscifi
8006 abea 500
I need to believe!
Reposted byrekonwalescencjaairiamfragezeichenrugalPeaceInHeartenishaJodensteinyoungandstupidMatijaszeksstefanianodoprawdybradypusliwqkamlothahatkrolikfishbowlFarillgosiakowelovejajeczkokajtdrrezedtheylikeitslow
deathtoscifi
6429 4508 500

March 16 2015

deathtoscifi
5570 c558 500
Bezsensowne zwierzenie nr1: Jak byłem mały to podpijałem wódkę z kieliszków na imprezach rodzinnych 
deathtoscifi

March 15 2015

deathtoscifi
"Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały." ok?
deathtoscifi
5721 ee09 500
deathtoscifi
"Być tym, co niepoliczone"

March 11 2015

deathtoscifi
1120 6b7c 500
Reposted byzachlannyChlebekJulietteJaanis93behcioangusiastyshemkelpedosoupjadexaleksandrrranufcmaniawielebnaxal
deathtoscifi
0756 6e7e 500
John Martin, Wielki dzień Jego gniewu (1852)

March 10 2015

deathtoscifi
Play fullscreen
bardzo dobre, szok tak trochę ;O
deathtoscifi
7569 ca7a 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
9064 ccdd

oiledcanvas:

Thomas Hart Benton “Persephone”

Reposted fromlevindis levindis

March 06 2015

6049 7c71 500
Reposted fromdivinecrabs divinecrabs

February 27 2015

deathtoscifi
deathtoscifi
5281 ba1d 500
hashtag nihilism
Reposted fromdipakkk dipakkk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl