Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

deathtoscifi
0458 235a

October 10 2017

deathtoscifi

October 09 2017

deathtoscifi
3072 b8ea 500
deathtoscifi
deathtoscifi
Gdybym nie powrócił,
Zanim twój czas upłynie, 
Obiecuję zająć ci miejsce
Przy stole i kielich wypełniony winem.

Okłamujemy siebie wzajemnie,
Jesteśmy rozdarci wewnętrznie,
Nigdyśmy nie mówili wystarczająco
Jak mocno kochaliśmy.

October 05 2017

deathtoscifi
Piekło zamarzło

September 23 2017

deathtoscifi

September 02 2017

deathtoscifi
I hate people who waste time. My time, your time, their time.

September 01 2017

deathtoscifi

końcu mam za co żyć, nic za co chciałbym umrzeć

August 31 2017

deathtoscifi
Zawsze kiedy stąd wyjeżdżam mam wrażenie jakbym szedł na wojnę, z której nigdy nie wrócę.
deathtoscifi
Spojrzała ci kurwo śmierć prosto w oczy i pogroziła palcem.

August 27 2017

deathtoscifi
2288 98b2 500
Morrowind

August 26 2017

deathtoscifi
Ckliwe gówna

August 25 2017

deathtoscifi
8211 ba4f 500

August 21 2017

deathtoscifi
1454 c919 500
Sotha Sil
deathtoscifi
0868 e3cf 500
Reposted bydelvardian delvardian
deathtoscifi
All that we are
Is more than i dreamed
All that we shared
Is more than a life can hold
All that we have
Is more than we'll ever need
All that we lost
Is nothing but time

And it all began with You - Gary Numan
deathtoscifi
0062 8893 500
jestem fanem czaszek 2.0
deathtoscifi
0061 dc4d 500
deathtoscifi

https://www.youtube.com/watch?v=eS-5Tf0PZac

ten filmik już do końca życia będzie mi się kojarzył z latem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl