Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

deathtoscifi
1454 c919 500
Sotha Sil
deathtoscifi
0868 e3cf 500
Reposted bydelvardian delvardian
deathtoscifi
All that we are
Is more than i dreamed
All that we shared
Is more than a life can hold
All that we have
Is more than we'll ever need
All that we lost
Is nothing but time

And it all began with You - Gary Numan
deathtoscifi
0062 8893 500
jestem fanem czaszek 2.0
deathtoscifi
0061 dc4d 500
deathtoscifi

https://www.youtube.com/watch?v=eS-5Tf0PZac

ten filmik już do końca życia będzie mi się kojarzył z latem
deathtoscifi
mocne w chuj!

August 19 2017

deathtoscifi
6232 6e81 500
Reposted byhash hash
deathtoscifi
6230 ef08 500
Reposted bynoisetalesTigerleMayersfloodniedoskonaloscOkruszekDeborahCurtishash
deathtoscifi
6229 e339 500
Reposted byNicoostrikerczeresnianvmsuczniksiostraPaseroVirusseveraklou8Bowstickiambabsi92felikshdigaborsecalecornutuumvogelzurawianiaczkamantoniskokolokopetroHypothermiastrzepydakoDagarhenjointskurwysynmanticorenewlifeloadingserapszczola91talarciofastjackdaswarkeinhuhngodsriseoneastwyimaginowana-iguanaall-about-kateUbikskizzokudlatyOnly2youdrscreambitstackercithashBattlecakeno-mocarz-jestemSaper300liveattherainbowno-longer-koreznuhpsilocybemermaiddimpleBlackRAtkasiastrofafluktuantoskishowmetherainbownestleezoopaloca-blueberrynowezsieanielciahighlmittel

August 13 2017

deathtoscifi

August 12 2017

deathtoscifi
Świat istnieje tylko pyzy okazji nas :-)

August 11 2017

deathtoscifi
deathtoscifi
Co można powiedzieć
Komuś, kto ignoruje swą drogę
Kto nigdy nie był tknięty przez łaskę
Jak można ostatecznie wyrazić
Całe napięcie, cały stres
Który nie może być wyczytany z twarzy
Wszyscy ludzie, których się spotkało
Wszyscy ludzie, których się zostawiło
Wzbogacają, rozwijają
To, co chce się osiągnąć, by dostać się na szczyt
Bycie sumą doświadczeń
Nadawanie życiu sensu
Poznanie szczegółów czyni różnice
Wchodzenie w serce istnienia
Nastrój swój umysł na właściwy kanał
Sprawy rozgrywane na szerszą skalę
Idź zapamiętać częstotliwość
Czy to nie jest fenomenalne
Czy nie sądzisz, że to jest magiczne
Ta elektryczna burza ekstazy

Ujeżdżaj wiatr, weź swój los w swoje ręce
Musisz sięgnąć znacznie wyżej
Leć swoim lotem, wznieś się ponad społeczeństwo
Świat jest o wiele większy

Nic nie jest niemożliwe
Nic nie jest nieosiągalne

Nastrój swój umysł na właściwy kanał
Sprawy rozgrywane na szerszą skalę
Idź zapamiętać częstotliwość
Czy to nie jest fenomenalne
Czy nie sądzisz, że to jest magiczne
Ta elektryczna burza ekstazy

Nie ma tutaj miejsca dla strachu
Co widzimy, co słyszymy
Nadajemy format naszemu pojmowaniu
Niepomyślane, rzeczy, które ignorujemy
Wszystkie plusy i wszystko inne
Czeka, by sięgnąć po naszą uwagę

Rozszerz swoje sumienie na inne obszary
Twoja wyobraźnia będzie o wiele czystsza
Po skończonym polowaniu strony spotykają się w sympatii
Pokój na świecie jest coraz bliżej...
Rozszerz swoje sumienie na inne obszary
Twoja wyobraźnia będzie o wiele czystsza
Po skończonym polowaniu strony spotykają się w sympatii
Pokój na świecie jest coraz bliżej...

Nic nie jest niemożliwe
Nic nie jest nieosiągalne

Co można powiedzieć
Komuś, kto ignoruje swą drogę
Kto nigdy nie był tknięty przez łaskę
Jak można ostatecznie wyrazić
Całe napięcie, cały stres
Który nie może być wyczytany z twarzy
Wszyscy ludzie, których się spotkało
Wszyscy ludzie, których się zostawiło
Wzbogacają, rozwijają
To, co chce się osiągnąć, by dostać się na szczyt
Bycie sumą doświadczeń
Nadawanie życiu sensu
Poznanie szczegółów czyni różnice
Wchodzenie w serce istnienia

Ujeżdżaj wiatr, weź swój los w swoje ręce
Musisz sięgnąć znacznie wyżej
Leć swoim lotem, wznieś się ponad społeczeństwo
Świat jest o wiele większy

Nic nie jest niemożliwe
Nic nie jest nieosiągalne
Więc...
Więc...

August 10 2017

deathtoscifi
Mam najwięcej gier w życiu i najmniej czasu żeby w nie grać. Whyyyy
deathtoscifi
Ambicja to dziwka

August 07 2017

deathtoscifi

https://www.youtube.com/watch?v=GVW8_lvs_vs

to jedna z lepszych rzeczy, które przytrafiły się ludzkości
deathtoscifi
to uczucie, gdy zmodujesz Stalkera tak dobrze, że potem boisz się w niego grać.. ;s
deathtoscifi
9136 15cc 500

August 06 2017

deathtoscifi

Gary Numan - My Name Is Ruin

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl